ความผิดพลาด

เมื่อสุนัขตกจากสะพานชำรุดสู่ลำน้ำ
มันรีบว่ายขึ้นฝั่ง เชิดหน้า สะบัดขน
ไม่บ่นว่า หรือด่าทอสะพาน
และก็ไม่ร้องขานแก้ตัว
ไม่มีสัตว์โลกชนิดใดเลย
ที่จะแก้ตัวให้กับความผิดพลาดของมัน
มันจะทำในสิ่งที่เหมาะสมกว่า
นั่นคือ เริ่มต้นใหม่อย่างไม่ประมาท
เมื่อบริสุทธิ์อย่างแท้จริง
ไยต้องพะวงกับการกล่าวหา
ยามผิดพลาดอย่าพะวงถึงการแก้ตัว
ใช้รอยยิ้ม และการกระทำดีแทนการแก้ตัวเถิด